skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in the list of the Ministry of Science and Higher Education and in Journal Citation Reports (JCR)

  • Badora D., Wawer R., Nieróbca A., Król-Badziak A., Kozyra J., Jurga B., Nowocień E. Simulating the Effects of Agricultural Adaptation Practices onto the Soil Water Content in Future Climate Using SWAT Model on Upland Bystra River Catchment, Water (Switzerland), 2022, 14(15), 2288, https://doi.org/10.3390/w14152288
  • Badora D., Wawer R., Nierobca A., Król-Badziak A., Kozyra J., Jurga B., Nowocień E. Modelling the Hydrology of an Upland Catchment of Bystra River in 2050 Climate Using RCP 4.5 and RCP 8.5 Emission Scenario Forecasts. Agriculture (Switzerland), 2022, 12(3), 403 https://doi.org/10.3390/agriculture12030403
  • Jędrejek, A., Koza, P., Doroszewski, A. and Pudełko, R., 2022. Agricultural Drought Monitoring System in Poland—Farmers’ Assessments vs. Monitoring Results (2021). Agriculture, 12(4), p.536. https://doi.org/10.3390/agriculture12040536
  • Jurkėnaitė, N., & Syp, A. (2022). Spatial Pigmeat Price Transmission: The Case of Lithuania and Poland./Przestrzenna transmisja cen mięsa wieprzowego na przykładzie Litwy i Polski. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej/ Problems of Agricultural Economics, 370(1), 87–106. https://doi/org/10.30858/zer/145406
  • Wójcik-Gront E., Gozdowski D., Derejko A., Pudełko R., 2022: Analysis of the Impact of Environmental and Agronomic Variables on Agronomic Parameters in Soybean Cultivation Based on Long-Term Data. Plants, 11(21), DOI: 10.3390/plants11212922
  • Zhao, J., Bindi, M., Eitzinger, J., Ferrise, R., Gaile, Z., Gobin, A., Holzkämper, A., Kersebaum, K.C., Kozyra, J., Kriaučiūnienė, Z. and Loit, E., 2022. Priority for climate adaptation measures in European crop production systems. European Journal of Agronomy, 138, p.126516.https://doi.org/10.1016/j.eja.2022.126516.

Scientific monographs and academic coursebooks

  • Borek R., Zajączkowski J., Wójcik M., Malusa E., Tartanus M., Furmańczyk E., Jędrejek A, Kozyra J., Kozak M. Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne). Poradnik dla rolników i doradców rolnych. IUNG-PIB, Puławy, 2021. ISBN 978-83-7562-386-4.
  • Doroszewski A. , Pudełko R., Jędrejek A. , Koza P. Monografia pt. „Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych”. Red. nauk. Dr inż. Soliwoda M. IERGŻ-PIB, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7658-886-5, str. 998. 511-544.Recenzent: dr hab. Damian Walczak, prof. UMK. Rozdz. VII. 15. Wyznaczanie obszaru z suszą rolniczą
  • Doroszewski A., Pudełko R., Jędrejek A. Monografia pt. „Analizy popytu i podaży na rynku ubezpieczeń rolnych”. Red. nauk. Dr inż. Soliwoda M. IERGŻ-PIB, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7658-886-5, str. 998. 545-576.Recenzent: dr hab. Damian Walczak, prof. UMK. Rozdz. VII. 16. Wyznaczanie obszaru złego przezimowania upraw.

Chapters in scientific monographs and academic coursebooks

 

Back To Top