skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in Journal Citation Reports (JCR).

  • Jurga, P.; Loizou, E.; Rozakis, S. Comparing Bioeconomy Potential at National vs. Regional Level Employing Input-Output Modeling. Energies 2021, 14, 1714. https://doi.org/10.3390/en14061714
  • Kozak, M.; Pudełko, R. Impact Assessment of the Long-Term Fallowed Land on Agricultural Soils and the Possibility of Their Return to Agriculture. Agriculture 2021, 11, 148. https://doi.org/10.3390/agriculture11020148
  • Kampas A., Rozakis S., Faber A., Mamica Ł. Assessing the Green Growth Trajectory through Resource and Impact Decoupling Indices: The Case of Poland. Pol. J. Environ. Stud. 2021; 30 (3):2573–2587. https://doi.org/10.15244/pjoes/128585
  • Rozakis, S.; Bartoli, A.; Dach, J.; Jedrejek, A.; Mamica, Ł; Pochwatka, P.; Pudełko, R.; Shu, K. Policy Impact on Regional Biogas Using a Modular Modeling Tool. Energies 2021, 14, 3738. https://doi.org/10.3390/en14133738

Scientific monographs and academic coursebooks

  • Głaszewski J., Krzyżaniak M., Olba-Zięty E., Stolarski M., Radawiec W., Konkol M., Kowalski R., Rój E., Faber A. Technologie rynkowe przetwarzania biomasy lignocelulozowej do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021. ISBN 978-83-8100-230-1.
Back To Top