skip to Main Content

mgr Małgorzata Kozak

Email: mkozak@iung.pulawy.pl

Phone.: 00 48 81 4786 769

ORCID ID: 0000-0003-4595-2825

Interests

Geographical Information System (GIS), spatial data analyis; digital cartogaphy and data geovalization; remote sensing

Education

2004 – MA in Geography; specialty: physical geography; Marie Curie-Skłodowska University, Department of Biology and Earth Siences. www.umcs.pl

Work experience

2004 – 2011 Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Puławy; Department of Soil Science Erosion and Land Conservation; specialist;

2011 – 2015 Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Puławy; Department of Agrometeorology and Applied Informatics; specialist;

2016 – Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Puławy; Department of Bioeconomy and Systems Analysis; specialist;

List of Publications

Shu K, Kozak M, Fradj N Ben, Zylowski T, Rozakis S. Simulation of sorghum introduction and its impacts on land use change. A case study on Lubelski region of Eastern Poland. {GCB} Bioenergy 2020;12:252–74. https://doi.org/10.1111/gcbb.12669.

Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Jerzy Kozyra R, Borek, Mariusz Matyka, RafałWawer, RafałPudełko, Małgorzata Kozak, Anna Nieróbca, Aleksandra Król, Tomasz Żyłowski, Tamara Jadczyszyn, Jerzy Księżak, Janusz Smagacz, Krzysztof Jończyk WO. pt . „ Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze. 2017.

Syp A, Faber A, Kozak M. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. Int Agrophysics 2016;30:501–7.

Syp A, Faber A, Kozak M. PORÓWNANIE EMISJI N2O Z UPRAWY PSZENICY OZIMEJ W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU METODOLOGII IPCC POZIOM 1. I 2. Seria 2016;XVIII:261–5.

Hamelin L., Borzęcka M., Kozak M., Pudełko R. (2019). A spatial approach to bioeconomy: Quantifying the residual biomass potential in the EU-27. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 100, 127-142. doi:10.1016/j.rser.2018.10.017

Pudełko P., Angiel J., Potocki M., Jędrejek A., Kozak M. Fluctuation of Glacial Retreat Rates in the Eastern Part of Warszawa Icefield, King George Island, Antarctica, 1979–2018. Remote Sens. 2018, 10, 892; doi:10.3390/rs10060892

Borzęcki K., Pudełko R., Kozak M., Borzęcka M., Faber A. Spatial distribution of wood waste in Europe. SYLWAN, 2018, r. 162 (7): 563-571

Pudełko R., Kozak M., Jędrejek A., Gałczyńska M., Pomianek B, 2018, Regionalisation of unutilised agricultural area in Poland, Polish Journal of Soil Sciences, Vol 51, No 1 (2018), 119-132

Kozyra J., Borek R., Matyka R., Wawer R., Pudełko R., Kozak M., Nieróbca A., Król A., Żyłowski T., Jadczyszyn T., Księżak J., Smagacz J., Jończyk K., Oleszek W., 2017: Praktyki rolnicze dla rolnictwa niskoemisyjnego dostosowanego do obserwowanych zmian klimatu w Polsce oceniane w projekcie LCAgri; [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-255-5, ss. 28-47.

Back To Top