skip to Main Content
Aleksandra Król

MSc Aleksandra Król

Email: akrol@iung.pulawy.pl

Phone: 00 48 81 4786 897

Interests

Agro-ecosystem modelling with focus on water dynamics, crop growth, climate change, Greenhouse gas emissions from agriculture, Adaptation to Climate Change in the Agricultural Sector

Education

2014 – Eng. in Geodesy and Cartography with major in Geodetic Measurements and Terrain Information Systems, Military University of Technology, Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, Poland, www.wat.edu.pl

2015 – M. Sc. in Geodesy and Cartography with major in Geodetic Measurements and Terrain Information Systems, Military University of Technology, Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, Poland, www.wat.edu.pl

Work experience

2016 – researcher at Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute, Department of Bioeconomy and Systems Analysis, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Scholarships

2015 – Student exchange – Erasmus+ program, Polytechnic University of Valencia – Department of Engineering Geodesy and Cartographic, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain 09.2014 – 02.2015

2015 – Erasmus+ traineeships program, Polytechnic University of Valencia – Department of Engineering Geodesy and Cartographic, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain 07.2015 – 12.2015

List of publications

Aleksandra Król, 2016: Modelowanie wpływu wybranych praktyk rolniczych na stosunki wodne gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt.”TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN  978-83-7562-237-9, p. 79-95.

Back To Top