skip to Main Content

Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 • Ben Fradj N, Jayet P-A., 2018. Optimal management of perennial energy crops by farming systems in France: A supply-side economic analysis. Biomass and Bioenergy; vol. 116, pp. 113–121 https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.06.003
 • Borzęcki K., Pudełko R., Kozak M., Borzęcka M., Faber A. Spatial distribution of wood waste in Europe. SYLWAN, 2018, r. 162 (7): 563-571.
 • Sandén T., Spiegel H., Stüger H.P., Schlatter N., Haslmayr H.P., Zavattaro L., Grignani C., Bechini L., D′Hose T., Molendijk L., Pecio A., Jarosz Z., Guzmán G. European long-term field experiments: knowledge gained about alternative management practices. Soil Use and Management, 2018, 34, 2, 167-176, doi.org/10.1111/sum.12421, 34, 2, 167-176, doi.org/10.1111/sum.12421
 • Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Kazandjiev V., Georgieva V., Sławiński C., Siwek K., Kozyra J., Nieróbca A. Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones. Theoretical and Applied Climatology 2018, (1–14) Online ISSN 1434-4483.
 • Król A., Księżak J., Kubińska E., Rozakis S. Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland. A Prospect Theory-PROMETHEE Approach. Sustainability 2018, 10, 4263.
 • Moradi M., Nematollahi M.A., Khaneghah A.M., Pishgar-Komleh S.H., Rajabi M.R. 2018. Comparison of energy consumption of wheat production in conservation and conventional agriculture using DEA. Environmental Science and Pollution Research, 25(35):35200–35209. DOI: 10.1007/s11356-018-3424-x
 • Zwolicki A., Pudełko R., Moskal K., Świderska J., Saath Sz., Weydmann A., 2018. The importance of spatial scale in habitat selection by European beaver. Ecography, 41: 1-14, Doi: 10.1111/ecog.03621
 • Pudełko R., Angiel P.J., Potocki M., Jędrejek A., Kozak M. Fluctuation of Glacial Retreat Rates in the Eastern Part of Warszawa Icefield, King George Island, Antarctica, 1979–2018. Remote Sens. 2018, 10, 892; doi:10.3390/rs10060892
 • Kremmydas D., Athanasiadis I.N., Rozakis S., 2018. A review of Agent Based Modeling for agricultural policy evaluation, Agricultural Systems 164, 95-106.
 • Schils R., Olesen J.E., Kersebaum K.Ch., Rijka B., Oberforster M., Kalyada V., Khitrykau M., Gobin A., Kirchev H., Manolova V., Manolov I., Trnka M., Hlavinka P., Palosuo T., Peltonen-Sainio P., Jauhiainen L., Lorgeou J., Marrou H., Danalatos N., Archontoulis S., Fodor N., Spink J., Roggero P.P., Bassu S., Pulina A., Seehusen T., Uhlen K.A., Żyłowska K., Nieróbca A., Kozyra J., Silva J.V., Maçãs B.M., Coutinho J., Ion V., Takáč J., Mínguez M. I., Eckerstenx H., Levy L., Herrera J.M., Hiltbrunner J. Kryvobok O., Kryvoshein O., Sylvester-Bradley R., Kindred D., Topp C.F.E., Boogaard H., Groot H., Lesschen J.P., Van Bussel L., Wolfa J., Zijlstra M., Van Loona M.P., Van Ittersuma M. K.: Cereal yield gaps across. Europe. European Journal of Agronomy. Volume 101, November 2018, Pages 109-120.
 • Doroszewski A., Żyłowska K., Nieróbca A., Berbeć T. Agricultural autumn drought and crop yield in 2011 in Poland. IDŐJÁRÁS. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 122, No. 4, October – December, 2018, pp. 361–374. ISSN 0324-6329, DOI:10.28974/idojaras.2018.4.1.

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor

 • Faber A., Jarosz Z. Modelowanie emisji podtlenku azotu i amoniaku w skali regionalnej oraz w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 2, 70-81.
 • Faber A., Jarosz Z. Modelowanie bilansu węgla organicznego w glebie oraz emisji gazów cieplarnianych w skali regionalnej oraz w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 2018, vol. 18 (XXXIII), 3, 102-112
 • Jarosz Z., Faber A. Możliwości redukcji emisji amoniaku z zagospodarowania obornika. Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX(4), 60-66. .
 • Jędrejek A. , Jarosz Z. Zmiany emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Polska na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX, z.6, 104.
 • Król A., Żyłowski T., Kozyra J., Księżak J., Soil moisture under no-tillage and tillage systems in maize long-term experiment. Polish Journal of Soil Science 2018, 51(1), 103-117.
 • Pudełko R., Kozak M., Jędrejek A., Gałczyńska M., Pomianek B., 2018, Regionalisation of unutilised agricultural area in Poland, Polish Journal of Soil Sciences, Vol 51, No 1 (2018), 119-132.
 • Syp A., Osuch D., 2018. Zmiany efektywności i produktywności gospodarstw polowych i mlecznych w województwie lubelskim w latach 2014-2016. Roczniki Naukowe SERiA, 20 (1): 137-142, DOI: 10.5604/01.3001.0011.7240
 • Syp A., Kagan A., Osuch D., 2018. Efektywność wybranych typów gospodarstw w woj. lubelskim w latach 2014-2016. Roczniki Naukowe SERiA, 20 (5): 206-211, DOI: 10.5604/01.3001.0012.6710
 • Żyłowski T., Król A., Kozyra J., 2018. Ocena możliwości ograniczenia śladu węglowego w uprawie kukurydzy na ziarno. Roczniki Naukowe SERiA 2018, 20 (4): 217-223, DOI: 10.5604/01.3001.0012.3065

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 • Ben Fradj N., Rozakis S., Jayet P.-A., 2018. Post 2020 CAP in Poland: An impact analysis. AgEcon Search – Research in agricultural & applied Economics, http://ageconsearch.umn.edu/record/273108?ln=en
 • P. Jurga, 2018. Bioeconomy in Poland at Regional Level: Sectoral Impact Assessment Employing Input – Output Modelling. [in:] : M’barek, R.; Parisi, C.; Ronzon, T. (editors), Getting (some) numbers right derived economic indicators for the bioeconomy, EUR 29353 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-93907-5, doi:10.2760/2037, JRC113252http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC113252
 • Syp A., Osuch D. 2018. Efficiency and productivity of field crop farms in Lublin province in 2014-2016, Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Science for Rural Development”, No 49 Jelgava, LLU ESAF 9-11 May 2018, pp. 269-276. doi: 10.22616/ESRD.2018.144. Abstracted/Indexed: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts, EBSCOHost Academic
 • Syp A., Osuch D. 2018. Assessment of farm efficiency and productivity: a data analysis envelpoment approach, Proceedings of the International Scientific Conference „Research for Rural Development”, Annual 24th International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, Volume 2, pp.146-153. DOI: 10.22616/rrd.24.2018.065. Abstracted/Indexed: AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete; Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); Thomson Reuters Elsevier SCOPUS.

Monografie i podręczniki akademickie

 • Baker P., Chartier O., Haffner R., Heidecke L., Van Hussen K., Meindert L., Pia Oberč B., Ryszka K.(Ecorys), Capros P., De Vita A., Fragkiadakis K., Fragkos P., Paroussos L., Petropoulos A., Zazias G. (E3MLab), Ball I., Dzene I., Janssen R., Michel J., Rutz D. (WIP Renewable Energies), Lindner M., Moiseyev A., Verkerk H. (EFI), Witzke P. (Eurocare), Walker M. (IUNG). Research and Innovation perspective of the mid – and long-term Potential for Advanced Biofuels in Europe 2017, PDF ISBN 978-92-79-70565-6, Print ISBN 978-92-79-70572-4 doi:10.2777/37969, Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2777/05471
 • Woch F. Janus J., Miklewski A., Syp A. Metody oceny prac scaleniowych

Rozdział w monografii lub podręczniku akademickim

 • Faber A., Jarosz Z. Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 56(10), 35-44.
 • Faber A., Jarosz Z. Praktyki rolnicze umożliwiające ograniczenie emisji amoniaku- Analiza stanu badań. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 56(10), 45-55.
 • Stępień M., Pudełko R. Zmienność pól jako podstawa zastosowania rolnictwa precyzyjnego w produkcji roślinnej, Rolnictwo precyzyjne (red. S. Samborski), 2018, PWN, ss. 21-58, ISBN: 9788301198985.
 • Stępień M., Gozdowski D., Pudełko R. Źródła danych spoza gospodarstwa rolnego, Rolnictwo precyzyjne (red. S. Samborski), 2018, PWN, ss. 79-114, ISBN: 9788301198985.
 • Pudełko R. Zasady przygotowania danych przestrzennych do ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Rolnictwo precyzyjne (red. S. Samborski), 2018, PWN, ss. 115 – 138, ISBN: 9788301198985.
 • Pudełko R., Dobers E.S. Ocena właściwości gleby i rośliny z wykorzystaniem teledetekcji. Rolnictwo precyzyjne (red. S. Samborski), 2018, PWN, ss. 153-190, ISBN: 9788301198985.
 • Nieróbca A., Kozyra J. Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie. Rolnictwo precyzyjne (red. S. Samborski), 2018, PWN, ss. 415-440, ISBN: 9788301198985.

Publikacje nierecenzowane:

Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu międzynarodowym

 • Borek R. Agroforestry in temperate region. Understanding the contribution of agroforestry to landscape resilience in Europe. How can policy foster agroforestry towards climate change adaptation? Proceedings, 9-10 October 2018, Ministry of Agriculture, Budapest, Hungary.
 • Borek R. AFINET at the WOODSCAPES Conference. Newsletter Agroforestry Innovation Networks. Numer 2/Grudzień 2017.
 • Borek R. Spotkania partnerów sieci AFINET. Newsletter Agroforestry Innovation Networks. Numer 3/Czerwiec 2018.
 • Vityi A., Szigeti N. K., Rétfalvi T., Dominkó E., Lojka B., Kotrba R., Jankovič J., Pástor M., Borek R., 2018. Agroforestry as a tool for sustainable land use in Central European countries. Earth in a Trap? Analytical Methods in Fire and Environmental Science. Book of Proceedings, 23rd-24th May 2018, Horny Hodrussky tajch, Horusa-Hamre, Slovak Republic.
 • Smith L.G., Smith J., Wolfe M., Ghaley B.B., Pisanelli A., Russo G., Mignon S., Gliga A., Wawer R., Borek R.. A multi-factorial sustainability assessment of five European agroforestry farms. Agroforestry as sustainable land use. Proceedings. 4th European Agroforestry Conference, 28-30 May 2018, Nijmegen, Netherlands.
 • Villada A., Verdonckt P., Ferreiro-Domínguez N., Rodríguez-Rigueiro F.J., Arias-Martínez D., Rois-Díaz M., den Herder M., Paris P., Pisanelli A., Reubens B., Nelissen V., Paulo J.A., Palma J.H.N., Vityi A., Szigeti N., Borek R., Gałczyńska M., Balaguer F., Smith J., Westaway S., Rigueiro-Rodríguez A., Mosquera-Losada M.R. Agroforestry as sustainable land use. Proceedings. 4th European Agroforestry Conference, 28-30 May 2018, Nijmegen, Netherlands.
 • Borek R., Gałczyńska M. Identifying bottlenecks and gateways for agroforestry development in Poland. Agroforestry as sustainable land use. Proceedings. 4th European Agroforestry Conference, 28-30 May 2018, Nijmegen, Netherlands.
 • Borek R., Wawer R., Król A., Kozyra J., Mignon S., Gliga A., Mugur J. Economic and environmental impact of silvopastoral farms in the Carpathians – case studies of cattle farms from Poland and Romania. Book of abstracts. 5th Forum Carpathicum, Adapting to environmental and social risk in the Carpathian mountain region. Eger, Hungary, 15-18 October, 2018.
 • Kozyra J., Żyłowski T., Matyka M., Nieróbca A., Borek R. Adaptacja rolnictwa wobec zmian klimatu – rolnictwo konserwujące. Agrolider, IX.

Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu krajowym

 • Borzęcki K., Kozak M., Pudełko R. „Produkcja biomasy na gruntach marginalnych”. Materiały Konferencyjne XX Konferencja ZZPIDŚ (29-30 XI 2018 R.) w Szczyrku.
 • Żyłowska K., Król A., 2018: Analiza warunków termicznych i opadowych w Polsce. (artykuł dostępny na stronie http://klimat.iung.pulawy.pl/publikacje/)

Instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe oraz materiały szkoleniowe

 • Borek R., Księżniak A.. Korzenie drzew i roślin uprawnych oraz grzyby – partnerstwo w celu optymalizacji produkcji rolno-leśnej w klimacie umiarkowanym. AFINET Newsletter Numer 3, Czerwiec 2018.
 • Borek R., Józefczuk J, Krukowska-Szopa I, Kujawa A, Kujawa K, Śliwa P, Tyszko-Chmielowiec P, Witkoś-Gnach K, Zajączkowski J. Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje.

Publikacje popularnonaukowe i popularne

 • Żyłowski T., Szacowanie śladu węglowego na przykładzie uprawy kukurydzy na ziarno. Artykuł zamieszczony na http://klimat.iung.pulawy.pl/publikacje/
Back To Top