skip to Main Content

dr Zuzanna Jarosz

Email: zjarosz@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 668145468

Zainteresowania 

Energia odnawialna, Rośliny energetyczne, Analizy cyklów życia, Emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, Adaptacja rolnictwa wobec zmian klimatu, Modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

1993 – magister ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Polska www.ue.wroc.pl

1998 – doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

1993 – asystent, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,

1998 – adiunkt, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

Back To Top