skip to Main Content

dr Robert Borek

Email: rborek@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 691 073 896

ORCID ID: 0000-0001-9414-3181

Zainteresowania 

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, zintegrowane systemy produkcji, agroleśnictwo (systemy rolno-leśne), zadrzewienia, agroekologia, Europejskie Partnerstwo Innowacji, Wspólna Polityka Rolna UE, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin

Wykształcenie

2002 – Mgr agronomii (kierunek – ochrona środowiska; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka, Lublin

2008 – Doktor nauk rolniczych; IUNG-PIB

2010 – Studia podyplomowe: zarządzanie projektami europejskimi (stadium podyplomowe dla pracowników naukowych),Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach

2014 – Europejska Federacja Agroleśnictwa – Delegat Polski oraz członek Komitetu Wykonawczego

Doświadczenie zawodowe

2008 – 2015 starszy specjalista, IUNG-PIB, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki

2015 – adiunkt, IUNG-PIB, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

2011/2012 – Zakład Rolniczych i Środowiskowych Nauk, Uniwersytet Udine, Włochy

2012 – Zakład Agroekologii, Centrum Badawcze Foulum, Uniwersytet Arrhus, Dania

2013 – Zakład Gleboznawstwa Ekosystemów Strefy Umiarkowanej, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy

Inne działania

2015 – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa (OSA)

Wybrane publikacje

Kay S., Rega C., Moreno G., den Herder M, Palma J.H.N., Borek R., Wawer R. i in. (2019). Agroforestry creates carbon sinks whilst enhancing the environment in agricultural landscape in Europe. Land Use Policy, 83: 581-593. 10.1016/j.landusepol.2019.02.025

Rozakis, S., Borek, R. 2018. Evaluation of agricultural reactivation on abandoned lands in Poland. AgBioForum, 21(2), 135-152

Borek R., Jarosz Z. Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku oraz metody adaptacji do zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 52(6): 83-98. ISBN 978-83-7562-262-1.

Borek. R.; Tujaka R. Innowacyjne systemy rolne dla rolnictwa dostosowanego do zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 52(6): 83-98. ISBN 978-83-7562-262-1.

Kozyra J., Borek R., Matyka R., Wawer R., Pudełko R., Kozak M., Nieróbca A., Król A., Żyłowski T., Jadczyszyn T., Księżak J., Smagacz J., Jończyk K., Oleszek W., 2017: Praktyki rolnicze dla rolnictwa niskoemisyjnego dostosowanego do obserwowanych zmian klimatu w Polsce oceniane w projekcie LCAgri; [w:] Walczak J., Krawczyk W. (red.): Wyznaczenie uzupełniających i nowych obszarów badawczych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu w sektorze rolnictwa, ISBN: 978-83-7607-255-5, ss. 28-47.

Gosme M., Amaral P., Borek R.  et al. […]. 2016. Proceedings of the 3rd European Agroforestry Conference 2016. Montpellier, 23-25 May 2016. 

Mohammadi A., Rafiee S., Jafari A., Keyhani A., Dalgaard T., Knudsen M.T., Nguyen T.L.T., Borek R., Hermansen J.E., 2015. Joint Life Cycle Assessment and Data Envelopment Analysis for the benchmarking of environmental impacts in rice paddy production. Journal of Cleaner Production, 106:521-532. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.05.008

Borek R. 2015. Agroforestry systems in Poland. A preliminary identification. Papers on Global Change, 22, 37-51.

Woch F., Borek R. 2015. The role of management of the field-forest boundary in Poland’s process of agricultural restructuring. Papers on Global Change, 22, 83-100. 

Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013 Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4):1920-1925

Back To Top