skip to Main Content

dr hab. Rafał Pudełko

Email: rpudelko@iung.pulawy.pl

Zainteresowania 

Biogospodarka, energia odnawialna, system informacji geograficznej, modelowanie przestrzenne, ocena potencjału biomasy

Wykształcenie

1998 – magister geografii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2005 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2014 – doktor habilitowany nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Doświadczenie zawodowe

2005 – 2015 Starszy specjalista, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,

1998-2008 – 23, 25, 29 Ekspedycja polarna do Stacji im. H. Arctowskiego. Wyspa Króla Jerzego Antarktyka Zachodnia

2011 – Niemcy, Uniwersytet w Goetingen,

2012 – Grecja Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii

2013 – Grecja Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii

2013 – Włochy Universytet w Udine

2015 –Kierownik Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych

 

Lista publikacji

Gerssen-Gondelach S.J., Wicke B., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Faaij A.P.C. 2015 Bioethanol potential from miscanthus with low ILUC risk in the province of Lublin, Poland. GCB Bioenergy doi: 10.1111/gcbb.12306

Faber A., Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.12 (2 ) :1353-1355

Borzecka-Walker M., Faber A., Syp A., Pudelko R., 2013 Greenhouse gas emissions from rape seed cultivation for FAME production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 1064-1068

Borzecka-Walker M., Faber A., Pudelko R., Jarosz Z., Syp A., Kozyra J. 2013 Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4):1002-1004

Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013 Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4):1920-1925

Krasuska E., Pudełko R., Faber A., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Syp A., Kozyra J. 2013. Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ) : 2217-2219

Wawer R., Nowocien E., Podolski B., Kozyra J., Pudełko R., 2013: Protective role of grassland against soil water erosion caused by extreme rainfall events as compared to black follow. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 1069-1071 // IF: 0,435

Krasuska E., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Kozyra J. Syp A., Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ) : 2050-2053. 2013

Pudełko R., Kozyra J., Borzȩcka-Walker M. 2013. Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements-New approach to field monitoring Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture; Yokohama; Japan; 23 April 2013

Rozakis S., Kremmydas D., Pudełko R., Borzecka-Walker M., Faber A., 2013 Straw potential for energy purposes in Poland and optimal allocation to major co-firing power plants. Biomass and Bioenergy 58: 275-285 Impact Factor: 3,41

Back To Top