skip to Main Content
 • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody,
 • budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki,
 • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki,
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania  decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej,
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych,
 • opracowywanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk,
 • badania partycypacyjne w planowaniu rozwoju obszarów wiejskich,
 • badania w zakresie zadrzewień użytków rolnych oraz systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa).

Aparatura badawcza:

 • Laboratorium GIS,
 • Bezzałogowe systemy latające wyposażone w kamery wielospektralne,
 • Analizator gazowy N2O, CH4, CO2 i H2O,
 • Sensory monitoringu stanu wegetacji.

 

Profil_Badawczy_pdf

słoma_2
Back To Top