skip to Main Content
  • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody,
  • budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki,
  • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki,
  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania  decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej,
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych,
  • opracowywanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk,
  • badania partycypacyjne w planowaniu rozwoju obszarów wiejskich
  • badania w zakresie zadrzewień użytków rolnych oraz systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa)
Back To Top