skip to Main Content

mgr inż. Piotr Jurga

Email: pjurga@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786797

Wykształcenie

2011 – inżynier na kierunku ochrona środowiska, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Temat pracy inżynierskiej:  Zastosowanie modelu AnnAGNPS do oceny jakości wód w małej zlewni rolniczej

2012 – magister ochrony środowiska, specjalność: zarządzanie zasobami wodnymi, Uniwersytet w Cranfield, Wielka Brytania

Doświadczenie zawodowe

2013 – 2017 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, starszy specjalista
Zakres obowiązków: koordynator lokalny projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu ochrony obszaów Natura 2000, ochrony środowiska oraz bioróżnorodności; analizy przestrzenne GIS; oceny oddziaływania na środowisko; szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody; współpraca z rolnikami oraz organizacjami pozarządowymi

Back To Top