skip to Main Content

Analizy

  • analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej i teledetekcji,
  • szacunki baz surowcowych i logistyka OZE,
  • modelowanie matematyczne,
  • Analiza Cyklu Życia
  • analizy strategiczne w zakresie zadrzewień na obszarach wiejskich

Aparatura badawcza

  • Laboratorium GIS, LCA
  • Bezzałogowe systemy latające wyposażone w kamery wielospektralne,
  • Analizator gazowy N2O, CH4, CO2 i H2O,
  • Sensory monitoringu stanu wegetacji.
Back To Top