skip to Main Content

mgr Małgorzata Wydra

Email: malgorzatawydra@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786 760

Wykształcenie

2011 –  tytuł licencjata filologii angielskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2013 –  tytuł magistra filologii angielskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2014 – tytuł magistra europeistyki, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doświadczenie zawodowe

2016 – obecnie – pracownik sekretariatu w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Certyfikaty

2015 – Podstawowy Certyfikat Biznesowy znajomości języka hiszpańskiego (B2) – Certificado Básico de Español de los Negocios, dyplom Izby Handlowej w Madrycie

Back To Top