skip to Main Content

dr hab. Magdalena Borzęcka

Email: mborzecka@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 814786761

Zainteresowania 

Energia odnawialna, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2003 – magister ogrodnictwa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2008 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2010 – Zarządzania projektami badawczymi I pracami rozwojowymi. Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

2012 – Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Działalność w międzynarodowych społeczeństwach naukowych

2014 – Funkcja koordynatora Stowarzyszenia – Globalne Stowarzyszenia na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie (GRA) Polska

Doświadczenie zawodowe

2016 – Samodzielny specjalista – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych

2015 – 2016 Adiunkt – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych.

2013 – Grecja Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii 01.08.-02.09.2013

2012 – Grecja, Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii 01.07-29.08.2012

2011 – Grecja Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Atenach

2010 – Szwajcarska Stacja Doświadczalna Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART)

2008 – 2015 Starszy specjalista, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy,

2007 – Stany Zjednoczone Ameryki, Georgia Uniwersytet, Stypendium im. Norman E. Borlaug,

Lista publikacji

 • Gerssen-Gondelach S.J., Wicke B., Borzęcka-Walker M., Pudełko R., Faaij A.P.C. 2015 Bioethanol potential from miscanthus with low ILUC risk in the province of Lublin, Poland. GCB Bioenergy doi: 10.1111/gcbb.12306
 • Faber A., Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.12 (2 ) :1353-1355
 • Pudełko, R., Kozyra, J., Borzȩcka-Walker M., Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements-New approach to field monitoring Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture 2013; Yokohama; Japan; 23 April 2013
 • Krasuska E., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Kozyra J. Syp A., Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ) : 2 0 5 0 – 2 0 5 3 . 2 0 1 3
 • Krasuska E., Pudełko R., Faber A., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Syp A., Kozyra J. 2013. Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ) : 2217-2219
 • Rozakis S, Haque M., Natsis A, Borzecka-Walker M, Mizak K. 2013 Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. Int J Life Cycle Assess 18:306–318
 • Rozakis S., Kremmydas D., Pudełko R., Borzecka-Walker M., Faber A., Straw potential for energy purposes in Poland and optimal allocation to major co-firing power plants. Biomass and Bioenergy 58: 275-285
 • Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M. 2013. An assessment of biomass production potential in Poland and impacts on food security Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4) : 1721-1725.
 • Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013 Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4):1920-1925
 • Borzecka-Walker M., Faber A., Pudelko R., Jarosz Z., Syp A., Kozyra J. 2013 Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4):1002-1004
 • Borzecka-Walker M., Faber A., Syp A., Pudelko R., 2013 Greenhouse gas emissions from rape seed cultivation for FAME production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 1064-1068
 • Syp A., Jarosz Z., Faber A., Borzecka-Walker M., Pudelko R., (2012). Greenhouse gas emissions from winter wheat cultivation for  bioethanol production in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol. 10 (3&4): 1169-1172.
 • Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., (2012). Simulation of soil organic carbon in long-term experiments in Poland using the DNDC model”. Journal of Food, Agriculture & Environment  Vol. 10 (3&4): 1224-1229
 • Faber A., Łopatka A., Kaczyński R., Pudełko R., Kozyra J., Borzecka-Walker M., Syp A. 2012. Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4 ) : 1210 – 1213
 • Faber A., Pudełko R., Borek R., Borzecka-Walker M., Syp A., Krasuska E., Mathiou P. 2012. Economic potential of perennial energy crops in Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4): 1178-1182
 • Borzecka-Walker M, Faber A., Syp A., Pudelko R., 2012 Simulation of greenhouse gasses from miscanthus in Poland using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1187-1190
 • Borzecka-Walker M., Faber A., Kozyra J., Pudełko R., Mizak K., Syp A., 2012 Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4) : 1 4 3 7 – 1 4 4 0 . 2 0 1 2
 • Pudelko R., Stuczynski T., Borzecka-Walker M. 2012: The suitability of an unmanned aerial vehicle (UAV) for the  evaluation of experimental fields and crops. Žemdirbystė=Agriculture, vol. 99, No. 4 (2012), p. 431–436,
 • Pudelko R., Borzecka-Walker M., Faber A, Borek R., Jarosz Z., Syp A. The technical potential of perennial energy crops in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 781-784. 2012
 • Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Jarosz Z. 2011. Modelling Impact of Climate Changes and Management Practices on Greenhouse Gas Emissions from Arable Soils. Pol.J. Environ. Stud. Vol. 20 6:1593-1602
 • Borzęcka-Walker M., Faber A., Mizak K, Pudelko R., Syp A. (2011). Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland, Principles, Application and Assessment in Soil Science, E. Burcu Özkaraova Güngör (Ed.), ISBN: 978-953-307-740-6, InTech,  Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/soil-carbon-sequestration-under-bioenergy-crops-in-poland
 • Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Borek R. 2011. Life Cycle Assessment (LCA) of crops for energy production International Journal of Food, Agriculture & Environment – JFAE Vol.9 (3&4) : 698 – 700.
Back To Top