skip to Main Content

dr hab. Alina Syp

Email: asyp@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786 762

Zainteresowania 

Ekonomika i zrównoważenie gospodarstw, emisja gazów cieplarnianych, zarządzanie glebą i  składnikami pokarmowymi, sekwestracja węgla, innowacje w rolnictwie, zmiany klimatu

Lista publikacji

 1. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Assessment of N2O emissions from rapeseed cultivation in Poland by various approaches. Int. Agrophys., 30: 501-507.
 2. Syp A., Gębka A. 2016. Wpływ programu rolnośrodowiskowego na zadowolenie rolników z wykonywanej pracy. Roczniki Naukowe SERiA, 18(4): 244-249.
 3. Syp A., Gębka A. Żukiewicz A. 2016. Emisje N2O w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3): 328-332.
 4. Syp A., Faber A., Kozak M. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC poziom 1 i 2. Roczniki Naukowe SERiA, 18(2): 261-265.
 5. Syp A., Faber A. 2016. Porównanie emisji N2O z uprawy pszenicy ozimej w Polsce przy wykorzystaniu metodologii IPCC (Tier 1) i modelu DNDC. Roczniki Naukowe SERiA, 18(1): 254-259.
 6. Syp A. 2015. Projekcja zmian wielkości plonów kukurydzy w Polsce i w Unii Europejskiej w 2030. Roczniki Naukowe SERiA, 17(3): 373-378.
 7. Syp A. 2015. Ocena efektywności ekonomicznej i środowiskowej uprawy pszenicy ozimej. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4): 314-318.
 8. Syp A. 2015. Prognozy wydajności mlecznej krów w Polsce i w Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050. Roczniki Naukowe SERiA, 17(1): 229-233.
 9. Syp A. 2015. Projekcja zmian wielkości plonów pszenicy w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2030 i 2050 na podstawie modelu CAPRI. Roczniki Naukowe SERiA, 17(2): 219-223.
 10. Syp A., Faber A., Pikuła D. 2015. Assessing the impact of management practices on gas emissions and N losses calculated with denitrification-decomposition model. Plant Soli Environ., 61(10): 433-437. DOI: 10.17221/15/2015-PSE.
 11. Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M., Osuch D. 2015. Assessment of greenhouse gas emissions in winter wheat farms using data envelopment analysis approach. J. Environ. Stud., 24(5): 2197-2203. DOI: 10.15244/pjoes/39682.
 12. Faber A., Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland. J. Food Agric. Environ., Vol.12 (2 ): 1353-1355.
 13. Jarosz Z., Faber A., Syp A. 2013. Wpływ uprawy surowców przeznaczonych na produkcję biopaliw na strukturę zasiewów. Roczniki Naukowe SERiA, 15(4):152‑157.
 14. Jarosz Z., Faber A. Syp A. 2013. Wpływ uprawy roślin bioenergetycznych na środowisko. Roczniki Naukowe SERiA, 15(3): 131-135.
 15. Krasuska E., Pudełko R., Faber A., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Syp A., Kozyra J. 2013. Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation. J. Food Agric. Environ. 11(3&4 ): 2217-2219.
 16. Krasuska E., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Borzęcka-Walker M., Kozyra J. Syp A. 2013. Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland. J. Food Agric. Environ., 11(3&4): 2050-2053.
 17. Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013. Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model. J. Food Agric. Environ., 11(3&4):1920-1925. (IF2013 = 0,440).
 18. Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M. 2013. An assessment of biomass production potential in Poland and impacts on food security. J. Food Agric. Environ., 11(3&4): 1721-1725.
 19. Borzęcka-Walker M., Faber A., Syp A., Pudełko R., 2013. Greenhouse gas emissions from rape seed cultivation for FAME production in Poland. J. Food Agric. Environ., 11(1): 1064-1068.
 20. Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Syp A., Kozyra J. 2013. Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. J. Food Agric. Environ., 11(3&4):1002-1004.
 21. Syp A., Faber A. 2012. Zastosowanie modelu DNDC do symulacji plonów roślin i oceny wpływu zmian na środowisko w zmieniających się warunkach klimatycznych i różnych systemach uprawy. Roczniki Naukowe SERiA, 14(5): 183-187.
 22. Borzęcka-Walker M., Faber A., Kozyra J., Pudełko R., Mizak K., Syp A., 2012 Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland. J. Food Agric. Environ., 10(3&4): 1437‑1440.
 23. Syp A., Faber A., Borzęcka-Walker M. 2012. Simulation of soil organic carbon in long-term experiments in Poland using the DNDC model”. J. Food Agric. Environ., 10(3&4): 1224-1229.
 24. Faber A., Łopatka A., Kaczyński R., Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., Syp A. 2012. Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland. J. Food Agric. Environ., 10(3&4 ): 1210-1213.
 25. Faber A., Pudełko R., Borek R., Borzęcka-Walker M., Syp A., Krasuska E., Mathiou P. 2012. Economic potential of perennial energy crops in Poland. J. Food Agric. Environ., 10(3&4): 1178-1182.
 26. Borzęcka-Walker M., Faber A., Syp A., Pudełko R. Mizak K. 2012. Simulation of greenhouse gasses from miscanthus in Poland using the DNDC model. J. Food Agric. Environ., 10(2): 1187-1190.
 27. Syp A., Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. 2012. Greenhouse gas emissions from winter wheat cultivation for  bioethanol production in Poland. J. Food Agric. Environ., 10(3&4): 1169-1172.
 28. Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A, Borek R., Jarosz Z., Syp A. 2012. The technical potential of perennial energy crops in Poland. J. Food Agric. Environ., 10(2): 781-784.
 29. Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Borek R. 2011. Life Cycle Assessment (LCA) of crops for energy production. J. Food Agric. Environ., 9(3&4): 698 – 700.
 30. Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Jarosz Z. 2011. Modelling Impact of Climate Changes and Management Practices on Greenhouse Gas Emissions from Arable Soils. Pol. J. Environ. Stud., 20(6): 1593-1602.
 31. Syp A., Woch F. 2010. Ocena wykorzystania czynników produkcji gospodarstw rolnych na obszarze polski centralnej i wschodniej w uwarunkowaniach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA 12(3): 382-388.
 32. Syp A. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na obszarze Polski centralnej i wschodniej w zależności od typu rolniczego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 3: 19-29.
Back To Top