skip to Main Content

mgr inż. Aleksandra Król

Email: akrol@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786 897

Zainteresowania 

Modelowanie ekosystemów rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wody, wzrostu roślin, zmian klimatu, Emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, Adaptacja do zmian klimatu w sektorze rolnictwa

Wykształcenie

2014 – Inż., Geodezja i Kartografia, specjalizacja – Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, Poland, www.wat.edu.pl

2015 – Mgr., Geodezja i Kartografia, specjalizacja – Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa, Poland, www.wat.edu.pl

Doświadczenie zawodowe

2016 – specjalista, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Stypendia

2015 – Student exchange – Erasmus+ program, Polytechnic University of Valencia – Department of Engineering Geodesy and Cartographic, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Hiszpania 09.2014 – 02.2015

2015 – Erasmus+ traineeships program, Polytechnic University of Valencia – Department of Engineering Geodesy and Cartographic, Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Hiszpania 07.2015 – 12.2015

Lista publikacji

  1. Aleksandra Król, 2016: Modelowanie wpływu wybranych praktyk rolniczych na stosunki wodne gleb. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 50(4), pt.”TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ KLIMATU”, ISBN  978-83-7562-237-9, p. 79-95.
Back To Top