skip to Main Content

Publications in a scientific journal included in Journal Citation Reports (JCR)

 • Bartoli, A., Hamelin, L., Rozakis, S., Borzęcka, M., Brandão, M. (2019). Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 106, 133-148. doi:10.1016/j.rser.2019.02.031
 • Faber A., Jarosz Z., Jędrejek A., Rutkowska A. Yield-Scaled Nitrous Oxide Emission from Soils Depending on Nitrogen Use Efficiency Characteristics. Polish Journal of Environmental Studies. DOI: 10.15244/pjoes/93750, 2019, vol. 28, 5, 3155-3162.
 • Hamelin, L., Borzęcka, M., Kozak, M., Pudełko, R. (2019). A spatial approach to bioeconomy: Quantifying the residual biomass potential in the EU-27. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 100, 127-142. doi:10.1016/j.rser.2018.10.017
 • Kay S., Rega C., Moreno G., den Herder M, Palma J.H.N., Borek R., Wawer R. i in. (2019). Agroforestry creates carbon sinks whilst enhancing the environment in agricultural landscape in Europe. Land Use Policy, 83: 581-593. 10.1016/j.landusepol.2019.02.025
 • Kozyra I., Kozyra J., Dors A. Rzeżutka A., 2019: Molecular chracterisation of porcine group A rotaviruses: Studies on the age-related occurrence and spatial distribution of circulating virus genotypes in Poland, Veterinary Microbiology, vol. 232, 105-113, doi.org/10.1016/j.vetmic.2019.03.026
 • Loizou E., Jurga P., Rozakis S., Faber A. 2019. Assessing the Potentials of Bioeconomy Sectors in Poland Employing Input-Output Modeling. Sustainability, 2019, 11, 594; doi:10.3390.

Publications in a scientific journal without an Impact Factor

 • Jarosz Z., Faber A. Ammonia emission from animal production in Poland in a regional scale. Roczniki Naukowe SERiA, 2019, XXI, 2, 117-124
 • Jędrejek A. Regional differentiation and possibilities of reducing ammonia emissions from agriculture in Poland. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekon. Rol. i Agrobiznesu 2019, XXI, 145–151.SERIA
 • Król-Badziak A., Księżak J., 2019. Sustainability evaluation of maize silage cultivation according to levels of nitrogen fertilization using the Analytic Hierarchy Process. Nauk. Stowarzyszenia Ekon. Rol. i Agrobiznesu. Vol.XXI(4):254-266. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5809
 • Konstantinis, A., Rozakis, S., Maria, E.-A. Shu, K. (2018). A definition of bioeconomy through the bibliometric networks of the scientific literature. AgBioForum, 21(2), 64-85. Available on the World Wide Web: http://www.agbioforum.org.
 • Rozakis, S., Borek, R. Evaluation of agricultural reactivation on abandoned lands in Poland. AgBioForum, 21(2), 135-152
 • Żyłowski T., Evaluation of the technical efficiency and carbon footprint reduction potential of spring barley cultivation, 2019, Rocz. Stowarzyszenia Ekon. Rol. i Agrobiznesu, XXI(3),p.561-571, DOI: 10.5604/01.3001.0013.2805

Publications in other reviewed scientific journals

 • Faber A., Jarosz Z., Król A. Wpływ zmian klimatu na efektywność wykorzystywania azotu oraz jego straty. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol. 19 (XXXIV), 1, 37-47.
 • Faber A., Jarosz Z., Żyłowski T. Weryfikacja możliwości redukcji emisji amoniaku dla różnych praktyk aplikacji gnojowicy w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, vol. 19 (XXXIV), 2, 31-40.
 • Kozyra J., Żyłowska K., Nieróbca A., Matyka M., Smagacz J., Jadczyszyn T., Wawer R. 2019: Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. ss. 114. ISBN 978-83-66196-01-8

Publications in peer-reviewed conference materials

 • Borzęcka, A. L. Fernando, J. Costa, D. Boulday, P. Antoine, M. Cocchi, L. Bern, H. Forsgren, L. Detterfelt, K. Supancic, Marinova T., European Wood Waste Platform – Best Practices In Wood Waste Management 17th International Waste Management and Landill SymposiumProceedings SARDINIA2019 CISA Publisher

Scientific monographs and academic coursebooks

 • Walczak J. (red.), Jarosz Z., Jugowar L., Krawczyk W., Mielcarek P., Skowrońska M. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019. ISBN 978-83-65390-71-4.

Chapters in scientific monographs and academic coursebooks

 • Faber A., Jarosz Z. Regionalne zróżnicowanie bilansów i strat azotu w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2019, 59(13), 9-18.
 • Jarosz Z., Faber A. Regionalne zróżnicowanie oraz możliwości ograniczenia emisji amoniaku z produkcji roślinnej. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2019, 59(13), 19-28.
 • Faber A., Jarosz Z. Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w zależności od praktyk aplikacji gnojowicy. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2019, 59(13), 29-40.
 • Shu K. „They sow the wind and reap bioenergy” in „Towards Coastal Resilence and Sustainability” published by Routledge; Edited by C. Patrick Heidkamp, John Morrissey.

Non peer-reviewed publications:

Publications in materials from international conferences and other with international scope of dissemination

 • Ben Fradj, N., Jayet, P.-A., Rozakis, S., Georganta E., Arampatzi P., Jedrejek, A., Kozak, M., (2019) “Greening the CAP: what implication of crop diversification”. 172nd European Association of Agricultural Economists (EAAE) 28-29.05.2019. Brussels. Belgium. https://econpapers.repec.org/paper/agseaa172/289820.htm
 • Jędrejek A., Kozak M., Borzęcka M., Pudełko R. „Alternative lignocellulosic biomass as a compensation of wood waste potential” Proceedings 3rd International Scientific Conference WOOD-SCIENCE [- ECONOMY, 21-22 October 2019, Poznan
 • Pudełko R., Jędrejek A. , Kozak M., Borzęcka M. „Geoprocessing as a tool for modelling wood waste potential” Proceedings 3rd International Scientific Conference WOOD – SCIENCE – ECONOMY, 21-22 October 2019, Poznan
 • Ben Fradj N., El Akkari, M., Jayet, P.-A., Gabrielle, B., Borzęcka, M. Matyka, M. Bio-economic modelling of competitive biomass crops’ supply in Europe. https://symposia.gerad.ca/WCNRM2019/en/schedule?slot_id=1633
 • Basch G., Syp A., Grand A., Lavier B., Mantovi P., van Dijk P., Mihelič R., Sarno G.,Antichi D. 2019. „Transforming arable land into a sink for C based on Conservation Agriculture”, Mini-paper of EIP-AGRI Focus Group. European Commission.
 • Ruysschaert G., Mihelic R., Grand A., van Wesemael B., Syp A., Almagro M., Mantovi P. 2019. Potential of organic amendments for C storage potential on arablesoils. Mini-paper of EIP-AGRI Focus Group. European Commission
 • Syp A., Osuch D. 2019. “Farmers’ perception towards selected environmental values: A regional study from Poland, Proceedings of the 20 International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development”, No 51 Jelgava, LLU ESAF 9-10 May 2019, pp. 230-236. doi: 10.22616/ESRD.2019.080
 • Syp A., Osuch D. 2019. “Dairy farmers’ views on environment, results of questionnaire survey from Regions of Mazowsze and Podlasie in Poland”, Proceeding of the 2019 International Conference “Engineering for Rural Development”, Jelgava, LLU ESAF 22-24 May 2019, vol. 18, pp. 751-757. doi10.22616/ERDev2019.18.N067

Recommendations, teaching materials and instructions for implementation and dissemination

 • Jarosz Z., Faber A. i in. Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczania emisji amoniaku. MRiRW. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kodeks-dobrej-praktyki-rolniczej-w-zakresie-ograniczania-emisji-amoniaku.
 • Jarosz Z. Sposoby obliczania produkcji oraz zasady stosowania nawozów naturalnych w gospodarstwach z chowem bydła. Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód. FDPA, Warszawa 2019, 18-19.
 • Jarosz Z. Możliwości ograniczania emisji amoniaku – w stronę najlepszych praktyk. Farmer 10/2019.https://www.farmer.pl/biznes/doradztwo/edukacja-i-szkolenia/mozliwosci-ograniczania-emisji-amoniaku-w-strone-najlepszych-praktyk,88839.html
 • Walczak J. (red.), Jarosz Z., Jugowar L., Krawczyk W., Mielcarek P., Skowrońska M. Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa. ISBN 978-83-65390-72-1.
 • van Lerberghe P., Borek R., Jędrejek A. 2019. Systemy alejowe: kluczowe cele.
 • Catalan M., Palomo G., Moreno G., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny.
 • van Lerberghe P., Borek R., Jędrejek A. 2019. Zaplanowanie rolno-leśnego systemu alejowego.
 • Caceres Y., Pulido F., Moreno Marcos G., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach.
 • van Lerberghe P., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Ochrona drzew przed dzikimi zwierzętami: ocena dostępnych możliwości.
 • van Lerberghe P., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Mulczowanie dla zdrowych sadzonek.
 • van Lerberghe P., Borek R., Wydra M., Tyszko-Chmielowiec P., Jędrejek A. 2019. Formowanie drzew.
 • Burgess P., Chinery F., Eriksson G., Pershagen E., Perez-Casenave C., Giannitsopoulos M., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Niewidzialne ogrodzenia pastwisk leśnych.
 • Tsonkova P., Mirck J., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Drzewa a przywrócenie śródlądowych obszarów retencyjnych na terenach zalewowych Spreewald.
 • Hartel T., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Ochrona dużych starych drzew na pastwiskach leśnych.
 • Hartel T., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Wypas a bioróżnorodność na transylwańskich pastwiskach zadrzewionych.
 • Lopez M.L., Moreno G., Borek R., Jędrejek A. 2019. Wypas owiec pod orzechami (Juglans).
 • Corroyer N., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Wypas w sadach jabłoniowych, Francja
 • Burgess P., Chinery F., Eriksson G., Pershagen E., Perez-Casenave C., Giannitsopoulos M., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Korzyści ekonomiczne z wypasu w sadach jabłoniowych (Anglia).
 • McAdam J., Borek R., Wydra M., Jędrejek A. 2019. Główne wyzwania dotyczące prowadzenia wypasu w sadach.
 • Colin J., van Lerberghe P., Balaguer F., Borek R., Jędrejek A. 2019. Produkcja rolna z drzewami ogławianymi.
 • Mosquera-Losada M.R., Ferreiro-Dominguez N., Romero-Franco R., Rigueiro-Rodriguez A., Borek R., Jędrejek A. 2019. Współrzędna uprawa leczniczych ziół oraz wiśni z przeznaczeniem na drewno.
 • Meziere D., Guerin O., Wartelle R., Borek R., Jędrejek A. 2019. Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień w systemach alejowych we Francji.
 • Paris P., Dalla Valle C., Borek R., Jędrejek A. 2019. Topola mieszańcowa oraz dąb wzdłuż rowów melioracyjnych.
 • Wolfe M., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Agroleśnictwo oraz lokalna produkcja żywności i energii.
 • Westaway S., Smith J., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Drzewa i uprawy: optymalne wykorzystanie przestrzeni.
 • Mirck J., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu z wykorzystaniem upraw alejowych.
 • Jager M., Herzog F., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Systemy rolno-leśne z drzewami owocowymi w Szwajcarii.
 • Vityi A., Schettrer P., Kiss-Szigeti N., Marosvolgyi B., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Kontrola chwastów w uprawie alejowej na Węgrzech.
 • Bestman M., Timmermans B., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Jabłoniowe sady towarowe połączone z chowem drobiu na wolnym wybiegu.
 • Westaway S., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Leśno-pastwiskowy system hodowli drobiu: zakładanie pastwiska w zadrzewieniu.
 • Kongsted A.G., Andersen H., Jakobsen M., Hermansen J., Borek R., Jędrejek A. Lochy w okresie laktacji w systemie leśno-pastwiskowym z roślinami energetycznymi.
 • Bondesan V., Borek R., Jędrejek A. 2019. Świnie i topole.
 • Mosquera-Losada M., Fernandez-Lorenzo J.L., Rigueiro-Rodriguez A., Ferreiro-Dominguez N., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Wykorzystanie morwy (Morus spp.) do skarmiania zwierząt gospodarskich.
 • Luske B., Altinalma-Zis Kondylis A., Roelen S., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Drzewa pastewne dostarczają mikroskładników na zadrzewionych pastwiskach.
 • Novak S., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Drzewa pastewne w gospodarstwach mlecznych.
 • Smith J., Borek R., Wojdat A., Jędrejek A. 2019. Połączenie ekologicznej produkcji zwierzęcej i zagajników o krótkiej rotacji.
 • Borek R. 2019. System rolno-leśny: wprowadzanie roślinności drzewiastej do wyspecjalizowanych systemów upraw i chowu
 • Smith J., Westaway S., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Produktywne wykorzystanie warstwy podokapowej w rzędach drzew.
 • Somer L., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Czy żywopłoty mogą pomóc w walce z chorobami i szkodnikami winorośli?
 • den Herder M., Puro E., Lokki H., Vanhanen H., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Uprawa grzybów.
 • Van Colen W., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Orzech włoski (Juglans regia) w agroleśnictwie.
 • Reubens B., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Zagospodarowanie warstwy podokapowej w systemach rolno-leśnych.
 • Rois M., den Herder M., Mattila I., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Uprawa alejowa jako forma dywersyfikacji i poprawy stanu środowiska.
 • Whistance L., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Drzewa jako źródło cienia, osłony i wzrostu odporności zwierząt.
 • Gonzalez-Hernandez MP., Rigueiro-Rodriguez A., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Znaczenie zgryzania krzewów przez zwierzęta gospodarskie.
 • Mosquera-Losada M., Santiago-Freijanes J., Fernandez-Lorenzo JL, Ferreiro-Dominguez N., Silva-Losada P., Gonzalez-Hernandez MP., Rodriguez-Rigueiro FJ., Villada-Pillado FJ., Rigueiro-Rodriguez A., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Systemy leśno-pastwiskowe.
 • Bell H., Westaway S., Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Współpraca dla usprawnienia systemów agroleśnictwa.
 • Mosquera-Losada M., Ferreiro-Dominguez N., Silva-Losada P., Gonzalez-Hernandez MP., Rodriguez-Rigueiro FJ., Villada-Pillado FJ., Rigueiro-Rodriguez A., Wydra M., Borek R. 2019. Definicje związane z agroleśnictwem i polityką rolną.
 • Romero-Franco R., Rigueiro-Rodriguez A., Ferreiro-Dominguez N., Gonzalez-Hernandez MP., Rodriguez-Rigueiro FJ., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Produkcja roślin o zastosowaniu leczniczym i kulinarnym w systemach agroleśnictwa.
 • Mosquera-Losada M., Santiago-Freijanes J., Silva-Losada P., Rodriguez-Rigueiro FJ., Ferreiro-Dominguez N., Rigueiro-Rodriguez A., Wydra M., Borek R. 2019. Praktyki drzewno-rolnicze na gruntach ornych.
 • Dickinson R., Westaway S. Mosquera-Losada M., Wydra M., Jędrejek A., Borek R. 2019. Zagospodarowanie biomasy żywopłotów do produkcji drewna opałowego.
 • Rois M., den Herder M., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Agroleśnictwo przyczynia się do rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Varga A., Mozsgai J., Vityi A., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Bydło mięsne w systemach agroleśnych.
 • van Colen W., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Wprowadzenie kasztana jadalnego do belgijskich systemów rolno-leśnych.
 • Amaral Paulo J., Almeida R., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Pasowe zadrzewienia ochronne i wiatrochłonne: zasady instalacji.
 • Consalvo C., Pisanelli A., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Wykorzystanie produktów ubocznych z drzew oliwnych do wypasu.
 • Pisanelli A., Russo G., Consalvo C., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Nowe bio-produkty oraz innowacyjne łańcuchy wartości w produkcji oliwy.
 • Whistance L., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Zgryzanie drzew i produkcja paszy liściarki jako źródło substancji odżywczych.
 • Mosquera-Losada M., Rigueiro-Rodriguez A., Silva-Losada P., Romero-Franco R., Ferreiro-Dominguez N., Gonzalez-Hernandez MP., Rodriguez-Rigueiro FJ., Arias-Martinez D., Fernandez-Lorenzo JL, Santiago-Freijanes J., Borek R. 2019. Rola drzew śródpolnych i żywopłotów w Europie.
 • Romero-Franco R., Rigueiro-Rodriguez A., Ferreiro-Dominguez N., Gonzalez-Hernandez MP., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Produkcja roślin leczniczych w systemach drzewno-ornych i leśno-pastwiskowych. Laurus nobilis L.
 • Rigueiro-Rodriguez A., Silva-Losada P., Romero-Franco R., Ferreiro-Dominguez N., Gonzalez-Hernandez MP., Rodriguez-Rigueiro FJ., Santiago-Freijanes J., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Agroleśnictwo, cele WPR i cele zrównoważonego rozwoju.
 • Varga A., Frecot E., Vityi A. Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019.Wełna, dawne odmiany drzew owocowych i co jeszcze?
 • Borek R., Smith J., Mosquera-Losada M. 2019. Jadalne ogrody leśne.
 • Borek R., Mosquera-Losada M. 2019. Rotacyjny wypas bydła w sadach tradycyjnych.
 • Reubens B., van Colen W., Mosquera-Losada M. Borek R. 2019. Odpowiednie odmiany owoców i orzechów do uprawy w agroleśnictwie.
 • Van Colen W., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Waloryzacja orzechów włoskich we Flandrii.
 • Marosvolgyi B., Vityi A., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Wykorzystanie zagajników krótkiej rotacji jako międzyplonów w płodozmianie.
 • Vityi A., Kulcsar B., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Wielokierunkowe wykorzystanie żywopłotów i pasów przeciwwietrznych.
 • Godard L., Balaguer F., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019. Projektowanie opłacalnego systemu rolno-drzewnego z topolą i pszenicą.
 • Godard L., Balaguer F., Mosquera-Losada M., Wydra M., Borek R. 2019. Nauka poprzez działanie i dzielenie się wiedzą – promowanie wiedzy o agroleśnictwie wśród praktyków.
 • Godard L., Mosquera-Losada M., Borek R. 2019 „Drzewa śródpolne” jako argument sprzedaży.
 • Borek R., Mosquera-Losada M., 2019. Trawy i rośliny bobowate odporne na zacienienie.
 • Mosquera-Losada M., Santiago-Freijanes J., Pisanelli A., Rois M., Smith J., den Herder M., Moreno G., Lamersdorf N., Ferreiro-Dominguez N., Balaguer F., Pantera A., Papanastis V., Rigueiro-Rodriguez A., Aldrey J.A., Gonzalez-Hernandez MP., Fernandez-Lorenzo JL, Romero-Franco R., Lampkin N., Burgess P. Borek R. 2019. Agroleśnictwo a WPR.
 • Borek R. 2019. Wypas bydła mięsnego na zadrzewionych pastwiskach.
 • Borek R. 2019. Jak i dlaczego zakładać remizy śródpolne? Studium przypadku.
 • Borek R. 2019. Ogrody truflowe w Polsce.
 • Borek R. 2019. Drzewne rośliny miododajne zwiększają zapylenie roślin uprawnych.
 • Borek R. 2019. Kształtowanie sieci zadrzewień w otwartym krajobrazie rolniczym.
 • Borek R. 2019. Kulturowy wypas owiec jako zrównoważony system leśno-pastwiskowy.
 • Borek R. 2019. Jak drzewa mogą pomóc w ochronie gruntów przed wodną erozją?
 • Borek R., Gałczyńska M. 2019. Innowacyjny system drzewno-orny z ziołami dla małych gospodarstw
 • Borek R. 2019. Kozy i pszczoły w naturalnych systemach leśno-pastwiskowych.
 • Borek R. 2019. Wypas danieli sposobem na leśnopastwiskowe zagospodarowanie słabych gruntów.

Scientific and popular science publications

 • Borek R., Wałas A. 2019. Powrót do tradycji z drzewami w tle. Miesięcznik Rada 3/2019. ŁODR Bratoszewice.
 • Wójcik M., Borek R. 2019. Agroleśnictwo w hodowli bydła mięsnego. Kwartalnik Bydło Mięsne 1/2019 (24).
 • Borek R., Zajączkowski J. 2019. Multifunctional landscape design with agroforestry.
 • Perzyna J., Borek R., Wójcik M. 2019. Agroleśnictwo. Dywersyfikacja produkcji w gospodarstwie rolnym. IUNG Puławy.
 • Pudełko, Monitoring pól z zastosowaniem bezzałogowych systemów latających Newsletter projektu Dolina Zielawy, Puławy, luty, 2019
 • Kozyra J., Żyłowski T., Matyka M., Oleszek W., Mądre gospodarowanie azotem, Wkład rolnika na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, AGROlider, 2/2019
 • Kozyra J. 2019: Co trzeba wiedzieć o globalnym ociepleniu, Działkowiec, s.14.; 10/ 2019, Wydawnictwo Działkowiec.
 • Kozyra J.: Zmiana klimatu – pozorny problem czy proces, Hasło Ogrodnicze, 4/2019,Wydawnictwo Plant Press.
 • Kozyra J., Król A., Zmienia się długość termicznego okresu wegetacji. Top Agrar Polska 1/2019: 68-69
Back To Top