skip to Main Content
Wdrażanie Praktyk Niskoemisyjnych W RZD IUNG-PIB

Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w RZD IUNG-PIB

W dniach 15-16 lutego 2017 roku zostały zorganizowane warsztaty pt.”Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB”.

Na spotkaniu w którym uczestniczyli Dyrektorzy wszystkich Rolniczych Zakładów Doswiadczalnych, omówiono założenia i praktyczne aspekty wdrażania praktyk niskoemisyjnych w RZD.

Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił informację o działalności IUNG-PIB w roku 2016 i zamierzenia na rok bieżący. Mgra Barbara Jóźwicka-Kozak – główna księgowa IUNG omówiła sytuację ekonomiczną RZD w roku 2016.

Kolejne wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. Mariusz Matyka – Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej.

Dr hab. Jerzy Kozyra – Stan realizacji projektu LCAgri

Prof. Mariusz Matyka – Omówienie założeń i praktycznych aspektów wdrażania praktyk niskoemisyjnych w RZD

Mgr Sławomir Jurak – Efektywna i bezpieczna dla środowiska produkcja rolnicza na przykładzie RZD Kępa-Puławy

Spotkaniu towarzyszył wyjazd terenowy do gospodarstw RZD.

Back To Top