skip to Main Content

Projekty w realizacji

BioMagic

BioMagic

Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce

TechRol

TechRol

Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej

Projekty zrealizowane

Back To Top