skip to Main Content

mgr Krzysztof Borzęcki

Email: kborzecki@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786 788

Wykształcenie

2015 Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Biologia, Specjalizacja: biologia ogólna i eksperymentalna

2013 Studia Licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Biologia, Specjalizacja: biologia ogólna i eksperymentalna

2009 XXIII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Profil biologiczno- chemiczny

Doświadczenie zawodowe

2017 – Specjalista, Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biogospodarki I Analiz Systemowych, Czartoryskich8, 24-100, Puławy.

2014-2016 – Hertz Lublin

Praktyki

09.2011 – Praktyki studenckie w Instytucie Medycyny Wsi, Wydział Metabolizmu Komórki

Kursy

2015 – Nauczanie Biologii w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Back To Top