skip to Main Content

Konferencja „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa – w stronę najlepszych praktyk”

Celem Konferencji jest podsumowanie wiedzy i przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych oraz zaprezentowanie możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa. Prezentowane zagadnienia mają istotne znaczenie dla spełnienia wymagań UE nałożonych na państwa członkowskie w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku.

Referaty plenarne wygłoszą:

prof. dr hab. Antoni Faber (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
dr Zuzanna Jarosz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
prof. dr hab. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
prof. dr hab. Lech Jugowar (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy o/Poznań)
dr hab. Jacek Walczak (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach)
dr Marek Zieliński (Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej)

Konferencja naukowa organizowana jest w ramach zadania 2,6 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB
„Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050”.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.
Brak opłaty rejestracyjnej.
Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.
Koszty uczestnictwa w konferencji (materiały, przerwa kawowa, obiad) są finansowane z Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB, zadanie 2,6.

POSTERY
W trakcie konferencji proponujemy prezentację wyników w formie posterów.
Rozmiar plakatu: 115 cm długości i 80 cm szerokości

WAŻNE DATY:
Zgłoszenie udziału: 31.08.2017
Komunikat nr II i szczegółowy program: po 06.09.2017

Back To Top