skip to Main Content
Duńsko – Polski Dzień Bioenergii W Lublinie

Duńsko – Polski dzień bioenergii w Lublinie

2017.05.30 Duńsko – Polski dzień bioenergii w Lublinie Jerzy Kozyra przedstawił Lubelski Klaster Ekoenergetyczny oraz zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii w Polsce (2005-2016) jak również projekt BioEcon. Podczas prezentacji Jerzy kozyra przedstawił mapę ilustrującą potencjał techniczny słomy na Lubelszczyźnie. Zaprezentowano również biogazownie w całej Polsce, a także projekt „Inteligentna Gmina” w ramach WP4 firmy BioEcon.

Back To Top