skip to Main Content
Zrównoważone Rolnictwo Przyjazne Dla Klimatu

Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu

W dniu 21 czerwca w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Częstochowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pt. "Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu" zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy współudziale ŚODR. W konferencji wzięło udział 62 uczestników, głównie…

Read More
Wdrażanie Praktyk Niskoemisyjnych W RZD IUNG-PIB

Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w RZD IUNG-PIB

W dniach 15-16 lutego 2017 roku zostały zorganizowane warsztaty pt."Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB". Na spotkaniu w którym uczestniczyli Dyrektorzy wszystkich Rolniczych Zakładów Doswiadczalnych, omówiono założenia i praktyczne aspekty wdrażania praktyk niskoemisyjnych w RZD. Dyrektor IUNG-PIB prof.…

Read More
Siew Pasowy Jako Element Rolnictwa Precyzyjnego

Siew pasowy jako element rolnictwa precyzyjnego

25 września 2016 roku, w Podlaskim Ośrodku Doradztwa w Szepietowie odbyły się warsztaty pt.: ”Siew pasowy jako element rolnictwa niskoemisyjnego”. Warsztaty otworzyli Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie oraz prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach. Tematem wiodącym sesji referatowej…

Read More
Rozwój Produkcji Rolniczej W Kontekście Zmian Klimatu

Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatu

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Werbkowicach (województwo lubelskie) odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem "Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian klimatu". Warsztaty otworzył dyrektor RZD Werbkowice Pan dr Piotr Kozera. Spotkanie było prowadzone…

Read More
Back To Top