skip to Main Content
SimaPro Crash Course

SimaPro crash course

SimaPro crash course 21 September 2017, Puławy The introduction to the SimaPro software course took place on the 21 September 2017. The details of the course are presented below. How much energy is needed to produce 1 kg of fertilizer,…

Read More
Konferencja „Adaptacja Do Zmian Klimatu W Rolnictwie”

Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie”

Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców "ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE" na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB 14 - 15 września 2017 r. Konferencja rozpoczęła się sesją historyczną, w czasie której Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk…

Read More

Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher

Konkurs na stanowisko postdoctoral reasearcher w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych THE DIRECTOR OF THE INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT CULTIVATION – STATE RESEARCH INSTITUTE IN PULAWY ANNOUNCES AN OPEN COMPETITION FOR THE FULL-TIME POSITIONS OF: POSTDOCTORAL RESEARCHER (R2)…

Read More

Konferencja „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa – w stronę najlepszych praktyk”

Celem Konferencji jest podsumowanie wiedzy i przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych oraz zaprezentowanie możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa. Prezentowane zagadnienia mają istotne znaczenie dla spełnienia wymagań UE nałożonych na państwa członkowskie w…

Read More
Newsletter 4

Newsletter 4

Dwa lata projektu minęły. Zadania wykonywane są w terminach poniżej znajdziecie szczegółowe opisy poszczególnych aktywności. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/ POSTĘPY PRAC Złożono- D 4.1 Sprawozdanie dotyczące wsparcia regionalnej mobilizacji i rozwoju regionalnego…

Read More
Duńsko – Polski Dzień Bioenergii W Lublinie

Duńsko – Polski dzień bioenergii w Lublinie

2017.05.30 Duńsko - Polski dzień bioenergii w Lublinie Jerzy Kozyra przedstawił Lubelski Klaster Ekoenergetyczny oraz zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii w Polsce (2005-2016) jak również projekt BioEcon. Podczas prezentacji Jerzy kozyra przedstawił mapę ilustrującą potencjał techniczny słomy na Lubelszczyźnie.…

Read More
Back To Top