skip to Main Content

mgr Aneta Pieczykolan

Email: apieczykolan@iung.pulawy.pl

Tel.: 00 48 81 4786 789

Zainteresowania 

zarządzanie, realizowanie projektów unijnych, współpraca z przedstawicielami przemysłu, współpraca z administracją publiczną

Wykształcenie

2009-2010 – Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

1998-2003 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, studia magisterskie – specjalność: samorząd i polityka lokalna. Praca magisterska: Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej;

Praca zawodowa

2011-2016 – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – dyrektor departamentu

2008-2011 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych,

2007-2008 – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Strategii i Ewaluacji

Kursy i szkolenia

2013 – Studium Zamówień Publicznych – APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej

2011 – Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej

2008 – Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2007 – Metody i techniki badawcze – szkolenie przeprowadzone przez firmę Motivo

Doświadczenie zawodowe

2004-2010 – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – prowadzenie na studiach podyplomowych zajęć: Fundusze, programy i inicjatywy UE na kierunku Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami UE  oraz Fundusze unijne na kierunku Zarządzanie firmą na rynku UE,

2010 – Centrum Projektów Europejskich – udział w pracach Komisji Oceniającej Projekty w ramach Programu Operacyjnego Polska – Białoruś – Ukraina

2007 – Lubelska Szkoła Biznesu – prowadzenie zajęć z zakresu przygotowania wniosków o dotacje ze źródeł Unii Europejskiej w ramach projektu Eurodoradca

Back To Top