skip to Main Content
SimaPro Crash Course

SimaPro crash course

SimaPro crash course 21 September 2017, Puławy The introduction to the SimaPro software course took place on the 21 September 2017. The details of the course are presented below. How much energy is needed to produce 1 kg of fertilizer,…

Read More
Konferencja „Adaptacja Do Zmian Klimatu W Rolnictwie”

Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie”

Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców "ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE" na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB 14 - 15 września 2017 r. Konferencja rozpoczęła się sesją historyczną, w czasie której Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk…

Read More
Back To Top