skip to Main Content

Konferencja „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa – w stronę najlepszych praktyk”

Celem Konferencji jest podsumowanie wiedzy i przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych oraz zaprezentowanie możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa. Prezentowane zagadnienia mają istotne znaczenie dla spełnienia wymagań UE nałożonych na państwa członkowskie w…

Read More
Newsletter 4

Newsletter 4

Dwa lata projektu minęły. Zadania wykonywane są w terminach poniżej znajdziecie szczegółowe opisy poszczególnych aktywności. Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/ POSTĘPY PRAC Złożono- D 4.1 Sprawozdanie dotyczące wsparcia regionalnej mobilizacji i rozwoju regionalnego…

Read More
Back To Top