skip to Main Content
Zrównoważone Rolnictwo Przyjazne Dla Klimatu

Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu

W dniu 21 czerwca w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Częstochowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pt. "Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu" zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy współudziale ŚODR. W konferencji wzięło udział 62 uczestników, głównie…

Read More
Back To Top